Süt dişi nasılsa düşmeyecek mi?

Ülkemizde bebeğin ağzında ilk fark edildiğinde uğruna kutlamalar yapılan, diş buğdayları düzenlenen Süt dişleri; çocuğun büyüme gelişmesinde oldukça önem taşımasına rağmen ebeveynler tarafından nasılsa düşecek denilerek pek önemsenmez.

Halbuki süt dişleri hamileliğin 6. Haftasında oluşmaya başlar ve 1 yaşında bütün süt dişlerinin minesinin tamamlanır. Dolayısıyla bebeğin süren süt dişindeki herhangi yapısal bir bozukluk annenin hamileliğinin ilk haftalarında geçirdiği olumsuz bir durum, örneğin yüksek ateşli bir hastalık, yüzünden olabilir.

Süt dişleri 20 tanedir. İlk süt dişi yaklaşık 6. Aylıkken sürer ve 2,5-3 yaşlar arasında bütün süt dişlerinin sürmesi ve kök oluşumu tamamlanır.

3 yaşından 6 yaşına kadar geçen dönem pasif dönemdir. 6 yaşında keserlerle beraber sadece daimi büyük azı dişler sürer. Diğer süt dişlerinin değişmesi (yaklaşık 12 diş) 12 yaşına kadar devam eder. Bazı süt dişlerinin çocuğun ağzında 10-12 sene kalacağı düşünülürse bu dişlerin uzun süre sağlığının korunmasının ne kadar önemli olduğunu görülebilir.

Süt dişlerinin temel fonksiyonları:

1) Büyüme gelişmede önemli rolleri vardır. Dil, dudak ve ağız çevresindeki bütün kaslar ve çene eklemi süt dişleri ile ilişkilidir. Dolayısıyla süt dişleri çocuğun yüzünün şekillenmesinde etkilidir. Sağlıklı dişlenme bütün bu yapıların sağlıklı gelişmesinde önemlidir. Bazı seslerin çıkartılmasında da dişler büyük rol oynar. Erken dönemde travma veya biberon çürüğü nedeniyle ön dişlerin kaybedilmesi durumunda dişli yer tutucular yapılarak çocuğun konuşmasının bozulması engellenmeye çalışılır.

2) Süt dişleri alttan gelecek daimi dişlerin süreceği yeri tutar ve kökleriyle onlara rehberlik yaparlar. Düşme zamanından önce çürük veya travma sonucu kaybedilen dişlerin boş yerine komşu dişler eğilerek yaklaşırlar ve alttan gelecek daimi diş; rehberini ve yerini kaybettiği için ya sürme yolunu değiştirir ya da hiç süremez. Bu durum ilerde uzun süreli ortodontik tedaviyi gerektirir.

3) Bebeklerin katı besinlere geçtiğinde, ısırmak ve çiğnemek ve tabii ki bu fonksiyonları doğru yapabilmesi için sağlıklı süt dişerine ihtiyaçları vardır. Süt dişlerindeki bir enfeksiyon dişler ve diş etinde ağrıya nihayetinde de beslenme bozukluklarına sebep olur. Enfeksiyon altındaki ve etrafındaki dokuların da tahrip olmasına sebep olur.

Sağlıklı süt dişleri hiç şüphesiz bebeklerin ve çocukların rahatça gülümsemesi ve sevimli görünmesi dolayısıyla kendilerine güvenmeleri için de oldukça önemlidir.

Bebeğinizin ve çocuğun oral hijyeninin sağlanması ilerde oluşabilecek ağız-diş sağlığı sorunlarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bebeklikten çocukluk çağına kadar ağız diş bakımında aile ve ailenin motivasyonu birincil faktör olarak rol oynar.