Ağız ve diş hastalıkları ve cerrahisi bölümünde doktora veya uzmanlık yapmış kişilere verilen unvana çene cerrahı denilmektedir. Çene Cerrahisi zorluk derecesi yüksek bir branştır. Çünkü çene cerrahisi sonrasında komplikasyon çıkması olasıdır. Bu sebeple çene cerrahları bu işlemleri yaparlar. Bu işlemler ise; Çene Eklem Cerrahisi, Yirmi Yaş Dişi Problemleri, Ağız kanserleri, Diş İmplantları, Çene Kistleri vb.. diğer cerrahi problemli vakalardır.

Özellikle çene cerrahlarının bir kısmı otojen greft uygulaması yapmaktadır. Hastanın alt veya üst çenesinden alınan kemik parçalarının problemli bölgeye transfer edilme işlemidir. Böylece çene kemiğindeki problemli bölge çene cerrahisi işlemi ile sağlıklı hale gelebilmektedir. Çok basit bir işlem değildir ama sonuçları inanılmaz yüz güldürücüdür. Çene cerrahisi işlemi ile hasta eksik olan çene kemiğine kavuşmuş olmaktadır. Diş implantı yapılamaz durumdaki çene kemiği çene cerrahisi ile diş implantı yapılır hale getirilmektedir.

Çene Cerrahisi öncesinde sistemik bir problemin olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Çene cerrahisi işlemi girişimsel bir işlem olup, vücudun genel durumunu da etkileyecek bir işlemler bütünüdür. Önceden önlemler alınıp iyi de bir cerrahi işlem uygulanırsa sonuç çok başarılı olur. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar veya kalp ve tansiyon ilaçları hatta diyabet ilaçları Çene Cerrahisi işlemi açısından çok çok önemlidir. Bu nedenle çene cerrahisi tedavisi yaptırmadan önce çene cerrahına bu bilgiler mutlaka verilmelidir.