Tek bir diş çekildiğinde, oluşan boşluğu doldurabilmek için, komşu dişler traşlanır ve “köpru“ denilen protezler yardımı ile bu boşluk doldurulur. Artık, kayıp diş kökünü bir implant yardımı ile geri kazanarak, ve üzerine güzel bir porselen kuron yerleştirerek , komşu dişleri de aşındırmadan tek diş boşluğunu doldurabiliriz..